Armastage tõtt ja rahu! Sk 8:19. Saima Sellak-Martinson

Käesoleva kuu juhtsalm Vanast Testamendist prohvet Sakarja raamatust annab taas tunnistust Piiblist loetava universaal-susest ja aktuaalsusest. Kuigi prohvet elas umbes 500 aastat enne Kristust, on tema sõnad väga kehtivad ka täna, mil räägime palju mitte ainult riikidevahelistest konfliktidest, vaid veel rohkem: otsesest sõjategevusest Ukraina territooriumil. Erinevad uudistekanalid toovad meieni hirmutavaid ja jõuetukstegevaid kaadreid rünnakutest ja kannatanutest… Lisaks märkame ühiskonnas jätkuvaid häälekaid vaidlusi ja diskussioone paljude erinevate arusaamade, nö tõdede vahel.

Kõige toimuva kontekstis julgustagu meid prohveti sõnad, mis kutsuvad üles armastama tõtt ja rahu. Keegi on küll öelnud, et seal, kus on palju tõdesid, ei ole rahu võimalik. Ju see nii ka on, kuid ehk vaid seni, kuni me ei ole valmis armastusega üksteise arusaamu mõistma ja aktsepteerima, seni, kui rõhutame kangekaelselt erimeelsusi ega otsi erinevatest vaadetest ühisosa ja üksmeelt.

Meil on hea võimalus end ja oma arusaamu analüüsida algaval paastuajal, sest on ju selle oluline osa ja eesmärk enese läbikatsumine, oma patu äratundmine, selle kahetsemine ning meeleparanduse teele asumine. Et me seeläbi ümbritsevate keeruliste ja raskete aegade kiuste suudaksime vastu seista kõigele kurjale ning jätkata oma teed ikka ja alati Kristusele toetudes ja Tema eeskuju järgides. Andku Tema ise meile selleks tarkust ja jõudu ning jäägu meid ja meie armsaid alati oma armuga saatma!

Koguduse diakon Saima Sellak-Martinson

Scroll to Top