Majanduselust

Koguduse tulu tuleb liikmete annetustest ning varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest.

Head koguduseliikmed! Suur tänu, et hoolite, peate oluliseks ja toetate oma kodukoguduse igapäevast tegevust. Juba teisel keerulisel Corona-aastal oli seda toetust väga vaja.

Tänu teie panusele toimuvad teenistused, talitused ja kontserdid soojas, valges, puhtas ja remonditud kirikus. Sel aastal võimaldas teie toetus soetada parem tehnika teenistuste ülekanneteks internetis ja nii on igapühapäevased missad jõudnud kõigini, kes pole pääsenud kirikusse.

2021. aastal laekus liikmeannetustest 163 807 €, lisaks korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 53 026 €. Kokku 216 883 €.

2021. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toimimiseks 188 338 €.

SOE KIRIK (küte) – 15 017 € 

VALGE KIRIK (elekter) – 5 168 €

PUHAS KIRIK (koristaja ja kojamehe palgakulu, vesi, prügi, puhastustarbed) – 8 761 €

SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ametirõivad, küünlad, oblaadid, vein) – 73 509 €

MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hooldus, helivõimendus) – 38 621 €

ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, solidaarsusmaks) – 22 893 €

REMONT JA HOOLDUS (kajastab kapitaalremondi omaosalust) – 14 834 € 

MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku valve, kindlustus) – 9 535 €

Scroll to Top