Majanduselust

Suur tänu teile, koguduseliikmed, et olete hoolitsenud ja hoolitsete koguduse igapäevase toimimise eest. 

Koguduse tulu tuleb peamiselt meie enda liikmete annetustest ning varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest. 

2017. aastal laekus liikmeannetustest 114 739 €, lisaks korjandustel, ametitalituste ja muude annetustena 55715€. Kokku 170 454 €.

2017. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toimimiseks 185 269 €.

SOE KIRIK (küte) – 14 651 €

VALGE KIRIK (elekter) – 4 711 €

PUHAS KIRIK (koristaja ja  kojamehe palgakulu, vesi, prügi, lumekoristus) – 19 928 €

SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu,  ametirõivad, küünlad, oblaadid, vein)   50 242 €

MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hooldus, helivõimendus) 33 267€

ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, solidaarsusmaks) 19 155€

JOOKSEV REMONT (ei kajasta oreli ja kiriku kapitaalremonti) 24 917 €

MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku valve,  kindlustus) – 18 398 €