Majanduselust

Suur tänu teile, koguduseliikmed, et olete hoolitsenud ja hoolitsete koguduse igapäevase toimimise eest. 

Koguduse tulu tuleb peamiselt meie enda liikmete annetustest ning varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest. 

2018. aastal laekus liikmeannetustest 120 707 €, lisaks korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 48 302 €. Kokku 149 009 €.

2018. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toimimiseks 163 500 €.

SOE KIRIK (küte) – 16 340 €

VALGE KIRIK (elekter) – 5 419 €

PUHAS KIRIK (koristaja ja  kojamehe palgakulu, vesi, prügi, lumekoristus) –  15 339 €

SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu,  ametirõivad, küünlad, oblaadid, vein)   52 680 €

MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hooldus, helivõimendus) 27 852 €

ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, solidaarsusmaks) – 19 620

REMONT JA HOOLDUS (ei kajasta oreli kapitaalremonti ja kirikus tehtud suuremaid töid nagu pea- ja külgukse restaureerimine,  sokli puhastamine, kiviplaatide vahetus jms) 8 532 €

MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku valve,  kindlustus) – 17 718