Majanduselust

Majanduselust

Koguduse tulu tuleb liikmete annetustest ning varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest.

Head koguduseliikmed! Suur tänu, et hoolite, peate oluliseks ja toetate oma kodukoguduse igapäevast tegevust. 

Tänu teie panusele toimuvad teenistused, talitused ja kontserdid soojas, valges, puhtas ja remonditud kirikus ning igapühapäevased missad jõuavad kõigi soovijateni YouTube’i kanali kaudu.

2022. aastal laekus liikmeannetustest 177 545 €, lisaks korjanduste, ametitalituste ja muude annetustena 60 161 €. Kokku 237 706 €.

2022. aastal kulus Kaarli kiriku ülalpidamiseks ja igapäevaseks toimimiseks 240 455 €.

Lisatud joonisel kajastuvad ainult kirikuga seotud kõige suuremad kulud. Kogudusemajaga seotud tulud ja kulud seal puuduvad.

Koguduse tulu tuleb liikmete annetustest ning varasemate põlvkondade kogutud vara majandamisest.

SOE KIRIK (küte) – 15 017 € 

VALGE KIRIK (elekter) – 5 168 €

PUHAS KIRIK (koristaja ja kojamehe palgakulu, vesi, prügi, puhastustarbed) – 8 761 €

SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ametirõivad, küünlad, oblaadid, vein) – 73 509 €

MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hooldus, helivõimendus) – 38 621 €

ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, solidaarsusmaks) – 22 893 €

REMONT JA HOOLDUS (kajastab kapitaalremondi omaosalust) – 14 834 € 

MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku valve, kindlustus) – 9 535 €

SOE KIRIK (küte) – 28 934 € 

VALGE KIRIK (elekter) – 7 635 €

PUHAS KIRIK (koristaja ja kojamehe palk, vesi, prügi, puhastustarbed) – 13 201 €

SÕNAGA KIRIK (õpetajate ja kirikumeeste palgakulu, ametirõivad, küünlad, oblaadid, vein) – 88 898 €

MUUSIKAGA KIRIK (organistide ja koorijuhi palgakulu, oreli hooldus, helivõimendus) – 47 765 €

ÜLDKIRIKUKASSA (kirikukassamaks, praostkonnakassamaks, solidaarsusmaks) – 27 538 €

REMONT JA HOOLDUS (kajastab kapitaalremondi omaosalust) – 11 032 €

MUUD KULUD (tegevuskulu, sidekulu, bürookulud, tehnika, kiriku valve, kindlustus) – 15 452 €

Scroll to Top