Vaimulik sõna

Seepärast oled sina, Issand Jumal, suur. Sest ükski pole sinu sarnane ega ole ka muud Jumalat kui sina, kõige selle põhjal, mida me oma kõrvaga oleme kuulnud. 2Sm 7:22

Kristus on surnuist üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud! Oleme kirikuaastas jõudnud ülestõusmisaega, mis algab Ülestõusmispühaga ja kestab kuni Nelipühani, tänavu 21. aprillist 9. juunini. Ülestõusmisajal meenutame ülestõusnud Jeesuse ilmumisi, mis tema jüngritele osaks said ning mõtiskleme, kuidas meie Hea Karjane võitis surma rajades selle võiduga meile tee taevase eluaseme poole. Seda mööda astudes jõuame viimaks tõelise armastuse ja rõõmuni. Ülestõusmisaja üks olulisemaid sündmusi on Kristuse Taevaminemise püha, mida tähistame alanud kuu 30. kuupäeval. Selle ajalooline taust on jäädvustatud Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis salmides 4–11.

Loe edasi …