Vaimulik sõna

Aga Saamuel rääkis kogu Iisraeli soole, öeldes: Kui te kõigest südamest tahate pöörduda Issanda poole, siis kõrvaldage oma keskelt võõrad jumalad ja astarted, valmistage oma südamed Issandale ja teenige üksnes teda, siis ta päästab teid vilistite käest! 1Sm 7:3

Märstikuu Piibli salmis kutsub Saamuel oma rahvast loobuma ebajumalatest ja valmistama oma süda Issandale. Südamest ja südame asjadest räägitakse Piiblis üle 1000 korra ning enamasti ei mõelda selle all organit, mille reeglipärasest löömisest sõltub inimese elu. „Suur Piibli leksikon“ (Logos, 2011) selgitab, et süda tähendas algselt mingi asja tuuma, keskpunkti, millegi kõige olemuslikumat ja tähtsamat osa, mis esindas tervikut. Nii näevad Vana kui ka Uue Testamendi kirjutajad inimese südant, kui tema olemuse tuuma, tema elu hingelist ja vaimset keskust.
Südame mõtted ja südame hoiak määrab ära, kes me oleme. Nii kinnitab ka Jeesus mäejutluses, et kus on su aare seal on ka su süda ning kutsub inimesi koguma aardeid taevasse, kus koid ja rooste neid ei riku.
Märtsis algab ka kannatusaeg, mille ajal inimesed traditsiooniliselt paastu ja palve läbi süvenevad Jeesuse kannatustesse ja mõtisklevad oma suhte üle Jumalaga.

Loe edasi …