See on maa, mille eest hoolitseb Issand, su Jumal, millel alaliselt, aasta algusest aasta lõpuni, viibivad Issanda, Su Jumala silmad. 5Ms 11:12. Jaak Aus

Alanud on uus Issanda Aasta 2022.

Uue aasta alguses on tavaline, et püütakse natuke ennustada või mõelda, milline algav aasta saab olema. Arvan, et alanud aastale mõeldes ollakse oletustega ettevaatlikum kui tavaliselt.

Põhjus selleks on lihtne. Märtsis saab täis kaks aastat, kui oleme reaalselt elanud uues viirushaiguse põhjustatud olukorras.

Selle kahe aastaga oleme saanud aru, et viirus on kergesti nakkav, salakaval ja kohati raskete tagajärgedega. See on pannud riikide valitsusi tegutsema selle nimel, et hoida inimeste elusid. Samas teame, et teadmised viirusest ja haigus ise muutuvad. Kahjuks erinevad arvamused ja hoiakud viirusega võitluses on viinud selleni, et inimestevaheline läbisaamine on midagi muud kui positiivne. Olen päris kindel, et keegi ei oska täna ütelda, mis saab uuel aastal ja kuidas kulgeb meie elu.

Jõuluajal peetud jutlustes rääkisin sellest, et kristlastena me ei tohiks karta ja peljata tulevikku. Aastad ja ajastud mööduvad, aga Jumala arm ei lõpe. 

Juhul kui tekib tunne, et ei saa hakkama või poeb naha vahele hirm, tasuks korraks mõelda oma suhtele Jumalaga. Ehk on kartusel seos sellega, et side Issandaga on jäänud nõrgemaks.

Seda saab kergesti hinnata, kui mõelda oma palveelu peale, armulaual käimistele ja osadusele kaaskristlastega. Jumal ei jäta inimest maha! Ta hoiab ja hoolitseb, kui inimene vaid oskab ja tahab seda vastu võtta.

Armsad kaasteelised! Soovin kõikidele soovida õnnistatud ja hoitud uut Issanda aastat. Tema hoidmist ja õnnistust saame ikka ja jälle kogeda armulaual ning üksteise eest palvetades ja usaldades end Tema hoolde. Olgu aasta 2022 meile kõikidele usus, lootuses ja armastuses kasvamise aastaks.

Saatjaks olgu Jeesus meil, andku uuel aastal abi; võtkem lipuks eluteil, 

Jeesu nimi usu läbi! Siis Ta armus seisame, Tema teedel kõnnime. /KLPR 45, 1/

Koguduse õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top