Jutlustekogu “Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus”

Müügil kiriku raamatuletis ja koguduse kantseleis hinnaga 25€.

2020. aasta 20. detsembris ilmus koguduse vaimulike jutluste kogu “Su palve viirok tüuseb taev apoole tänuus. Koguduse vaimulikud ja nende jutlused 1863-2020”.

Kaarli kogudus kirjastas raamatu koguduse 350. ja kirikus 150. aastapäevaks.

Rikkaliku fotomaterjaliga raamatus on 488. lehekülge.

Jutlustekogu sissejuhatavas peatükis “Koguduse vaimulik ja jutlustamise amet Eesti kirikus läbi sajandite” annab kirikuloolane dr Riho Saard ülevaate vaimulikuameti kujunemisest ja pidamisest Eestimaal möödunud sajanditest kuni tänapäevani välja. Järgnevad leheküljed kuuluvad Kaarli kogudust teeninud vaimulikele. Iga vaimuliku juures leiab tema eluloolised andmed, kus muuhulgas saab lugeda haridusteest ja teenistuskäigust, ning teistest ametitest ja kuulumistest erinevatesse seltsidesse-organisatsioonidesse. Eluloo andmete järel on lugeja ees valik Kaarli kirikus ette kantud jutlusi. Lisaks neile leiab mitmete vaimulike juures muuhulgas ka mujal kirikutes peetud jutlusi, samuti proovijutlusi, raadiopalvusi ning toonases ajakirjanduses ilmunud mõtisklusi, kõnesid ja luulet.

Õpetaja emeeritus Ivar-Jaak Salumäe:  “See on eriline ja erakordne raamat! Eestis ei ole sellele võrdset varem ilmunud. Võib-olla mujalgi mitte. Panna samade kaante vahele kiriku ajalugu ja koguduse ajalugu, vaimulikkond rikkaliku elulooandmestikuga, läbi põimida rohke ajaloolise fotomaterjaliga ja dokumentidega, ja sinna juurde lisada kogu kirikuaastat kattev ülisisukas postill – sellist raamatut hoian käes esimest korda! Seda tööd on saatnud suur õnnistus ja see töö saab õnnistuseks paljudele!”

Jutlustekogu "Su palve viirok tõuseb taeva poole tänus"
Scroll to Top