juuni 2023
P 04. juuni

Missa, kolmainupüha
VARJATUD JUMAL – Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3

E 05. juuni
13:00

Missa

T 06. juuni
17:30

Muusikaõhtu
Kammerkoori Canorus kevadkontsert. Kaastegev Toomas Bubert viiulil. Sissepääs vaba.

P 11. juuni
10:00

Missa
KADUVAD JA KADUMATUD AARDED – Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16

E 12. juuni
13:00

Missa

No event found!

Viimased teated

Vaimulik sõna 

Jumala ilmutatud Sõna tunnistab alati Jumala tahte kavatsustest. Vanas Testamendis avas Jumal ennast Sõna ja tegude läbi kõigepealt äravalitud Iisraeli rahvale. Kuid Jumala Sõna pöördepunkt toimus Jeesuse Kristuse tulemises. Tema sündimises, õpetamises, ristilöömises ja ülestõusmises ütles Jumal oma Sõna kogu inimsoo kohta nagu on kirjas Johannese evangeeliumis: „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.“Jh: 1,14

Tõde on Kristuses, kes viis maailmas ellu Jumala plaani, kes armastas õigust ja vihkas ülekohut. Kristuse läbi on Jumal öelnud meile kõik olulise, mida inimesel on tarvis Temast teada. Seepärast on Jumal seadnud Kristuse kõikide asjade pärijaks. Pärast surnuist ülestõusmist annab Kristus oma võimu kohta tunnistuse: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.“ Mk 28:18. Selle erakordse rõõmusõnumi auks tähistab ristirahvas igal aastal mitmepäevaseid ülestõusmispühasid.

Loe edasi …

Scroll to Top