Uueks alguseks. Puu, mis kannab head vilja!

Kätte on jõudnud sügis ning koolides on alanud uus õppeaasta. Pärast sooja ja kosutavat suveaega jätkuvad Kaarli koguduses mitmed tööd ja tegemised, mis on aja jooksul koguduseliikmetele südamelähedaseks saanud. Jätkub koguduse laste- ja noortetöö. Koguduse kooridesse oodatakse kõiki seniseid ja uusi lauljaid, leerikooli kõiki huvilisi teadmisi kirikuelust ja kristlusest laiemalt koguma. Pühapäeviti ja esmaspäeviti toimuvad jumalateenistused, jagatakse Jumala sõna ja püha armulaua sakramenti. Diakooniatöös seistakse ühiselt hea selle eest, et nii meie oma kui ka ligimese elu oleks elamisväärne. Üksteist toetades ja ligimest aidates saab õnnistatud nii abikäe vastuvõtja kui ka jagaja ise. Õppida saab nii Pühalaulu koolis kui ka Piiblitundides. Remondirakuke plaanib uusi ja põnevaid ettevõtmisi, mis võiksid abiks olla kirikuremondi järgmise etapi alustamisel.

Käesoleva aasta septembrikuu jääb Kaarli kogudusele kindlasti eriliseks ja meeldejäävaks ajaks. Tallinna Kaarli Kooli 1. klassis on õppetööd alustanud 20 õpilast! See, et kauaaegne unistus oma koolist on viimaks teoks saanud, on suur Jumala ime ja arm, mille eest saame Taevaisale südamest tänulikud olla!

Kaarli Kooli motoks on Hea puu, mis kannab head vilja (Matteuse 7:17). Puu saab puuks ajapikku. Esmalt tuleb kobestada pinnast, külvata seemneid ning oodata, et külvatu läheks ja jääks kasvama. Hiljem tuleb puul oksi lõigata, jätkuvalt maad harida, pinnast kobestada, kasta. Selleks kõigeks läheb tarvis palju aega, kannatlikkust, püsivust. Et külvatud seeme ning seemnest sirgunud puu kannaks häid vilju, selleks saame kõik oma panuse anda – oskuste, aja või vahendite panustamise, eelkõige aga eestpalvetega.

Õppimine pole ainult laste ja noorte kohustus. Kaasajal õpivad ka täiskasvanud – mõni täiendab end ametikoolis, teine on astunud taas üle ülikooli läve. Tarkuse omandamine pakub inimesele rohkem võimalusi paremini oma seniseid oskusi igapäevaellu rakendada. Nõnda on ka inimhingega, mille eest tuleb samuti hoolt kanda, et see ei närbuks. Meie usku ja usuelu võib samuti võrrelda puuga, mis nii sõnade kui ka tegudega peaksid Jumalale meelepäraseid vilju kandma. Saagu meiegi sihiks olla avatud kõigele sellele, mida Taevaisa tahab meile eluteel õpetada. Kinkigu Jumal meile püsivust kasvada Tema tundmises ja kannatlikkust süüvida Jumalariigi saladustesse.

Öeldakse, et tänu ja tänamist ei ole kunagi liiga palju. Põhjust tänamiseks aga leiab küllap igaüks oma elus ja töös. Olgem meiegi Jumala lastena Taevaisale tänulikud kõigi nende võimaluste eest, milles saame oma kodukoguduse töösse aega ja oskusi, tahet ja kannatlikkust anda. Tänase töö vilju ei pruugi meie näha saada. Tulevase saagi võivad korjata juba järgmised põlvkonnad. Meie osaks jääb hoolitseda selle eest, et seeme, mis külvati, läheks kasvama ning et sellel oleks soodne pinnas sirguda kõrgeks tugevaks puuks, mis kannab häid vilju.

Õnnistatud kasvamiseaega kõigile!

Kaisa Kirikal

Scroll to Top