Tegemata jäänud tegu on jäänud tegemata ka Kristusele

Küllap oli suvepuhkus paljudele meeldiv ja uut jõudu andev. Päikesepaistet, õhu- ja veesooja ei olnud sellel suvel just ülemäära ohtralt aga rannamõnude asemel pakuti kirevalt mitmeid teisi võimalusi hinge ja ihu kosutamiseks. Nüüd nõuavad õppimine ja ametikohustused taas oma osa. Aja kasutus peab olema puhkusega võrreldes täpsem ja plaanitum. Igale asjale on antud aeg. Aeg on igal tegevusel taeva all.

Kirikuaasta jumalateenistusel loetavad piiblitekstid tuletavad mitmel puhul meelde, et me võtaksime aega märgata ka oma kaasteelisi, neid, kellega oleme kõrvuti kodus, koolis, tööl või kirikus. Mihklikuu esimene pühapäev juhib meie tähelepanu kaasinimesele. Uue Testamendi tuntumad lood jutustavadki inimsuhetest, suhetest, millega kaasneb kas rõõm või mure, lootus või lootusetus, abi või ahastust. Neid lugedes ei jää keegi ükskõikseks.

Lugu kadunud pojast, kes jõudis oma elu eksirännakult tagasi isakoju, on andnud usku tõusmiseks paljudele laostunud ja moraalselt langenud inimestele. Kui enam teist võimalust inimväärseks eluks ei ole, siis isakodu uksed on ometi avatud ja tagasitulnud pojast tunneb Isa suurt rõõmu. See on lugu armastusest ja halastusest, andeksandmisest ja lepitusest.

Teinegi lugu. Halastaja Samaaria mees märkas õnnetut teekäijat, kes oli pekstud ja röövitud ning ulatas talle oma abikäe. Lugu on kindlasti mõtlemapanev ja isiklikke järeldusi tekitav. Pilt on küll Jeesuse kaasajast aga sellele sarnaseid olukordi võime märgata enese kõrval üsna sageli. Koolikaaslaste ja kolleegide kõrval on hea kui tunneme teiste hoolivust ja osavõtlikust. Sama oodatakse ju ka meilt.

Jeesus ei piirdu inimsuhete tähtsustamisel vaid isikutevahelise suhtega vaid ta ütleb ühemõtteliselt: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Tegemata jäänud tegu on jäänud tegemata ka Kristusele. Jeesus julgustab oma kaaslasi täiusliku elu poole pürgimises: Mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile; sest see on käsuõpetus ja prohvetid. Aja õige kasutamine annab võimaluse Jeesuse nõuannet täita, oma ligimest märgata ja teda armastada. „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!

Piiskop “Einar Soone

Scroll to Top