Teadmiste päevaks

Taas on alanud uus õppeaasta. 1. september on nimetatud „Teadmiste päevaks“. Kõikides koolides on peetud pidulikke aktusi südamlike kõnedega, soovitud õpilastele rõõmu südamesse ja sära silmadesse. Elevust on nendes peredes, kus poisid-tüdrukud on astunud esimesse klassi, kuid ka seal, kus on jõutud gümnaasiumisse või üliõpilasellu. Samas võime meie kõik leida võimalusi enesetäiendamiseks, omada uusi kogemusi, avardada silmaringi ja nii kasvada tarkuses ja tõe tundmises.

Taas alustavad tööd mitmed leerikursused. Kaarli koguduses on olnud tavaks moodustada aastas leerirühmi kolmel korral. Sügisene leer koguneb esimest korda 7. septembril kell 18.00 kogudusemaja õppeklassis.

President tuletas uue kooliaasta alguses meelde, et teadmiste omandamisest on veelgi olulisem asja vastu huvi tundmine. Kui tekib huvi, siis on ka küsimusi. Idamaa targad jagasid oma õpilastele teadmisi küsimustele vastates. Jälgigem lapsi, kuidas nad alatihti pöörduvad vanemate poole, et saada vastuseid neid huvitavatele nähtustele. Nii õpivad nad tundma maailma, kasvavad ja koguvad teadmisi. Seetõttu on ääretult oluliseks peetud kodust kasvatust, vahetut suhtlemist, eeskujuks olemist. Midagi väga tuttavat Jeesuse eluajast. Tema ümber olid õpilased, jüngrid, kes sageli küsisid temalt seletust käitumise, usu ja Jumala tahte kohta. Kristus viitab mitmel korral lastele ja ütleb, et saage nende sarnasteks. Õppimises, usalduses, loomulikkuses, armastuses.

Religiooni, kristliku usu, kiriku olemuse ja elu kohta laiemalt vahetatakse sageli mõtteid vaid isikliku kogemuse varal. Enamus koolides on kahjuks religiooniteemat puudutatud minimaalselt või on hoopis olematu. Kas oled huvitunud sellest, mida Tallinna kirikutes tehakse? Millised on olnud ajaloos tuntud kristlaste eluhoiakud? Kas oled sattunud lugema mõne pühaku elulugu? Või kas tead mõnda Kristusele omistatud tsitaati? Kas oled süvenenud evangeeliumi lugemisse või jumalateenistuse olemusse?

Kristlik kalender viitab tuntud isikute mälestuspäevadele selleks, et nende elulugudest õppida, et neid eeskujuks seada. Tehkem seda üheskoos, kirikus, jumalateenistusel, leerikursusel, sest mihklikuu juhtsõnas ütleb Jeesus Kristus: „Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.“ Matteuse evangeelium 18:20

Õnnistussooviga
piiskop Einar Soone

Scroll to Top