Kristus on surnuist üles tõusnud!

Kristus on surnuist üles tõusnud! Tõesti, ta on surnuist üles tõusnud!
Kristus on võitnud surma ja patu võimu. Jeesuse ülestõusmine kinnitab, et ta on Jumala Poeg, kuningate Kuningas ja isandate Issand! See sõnum on ristiusu alus ja sisu. Ülestõusmispüha tähistamise traditsioon ja kombestik raamistab selle sõnumi kirikuaasta olulisemaks ja rõõmsamaks pühaks.
Jumalateenistusi peetakse erilise pidulikkusega. Öösel (vigiilia) meenutatakse jumalarahva valvamist esimesel paasaööl, kui Jamal neid Egiptusest välja viis. Süüdatakse paasaküünal, mis väljendab Kristuse ülestõusmise sära saabumist koguduse keskele. Selle valguse ees taandub surma ja patu pimedus ja ristirahvas elab sellel ööl uuesti vaimus läbi Kristuse ülestõusmise müsteeriumi.
Hommikul elatakse kaasa tühja haua juures seisvatele naistele. Ülestõusnu kõnetab hirmunud Maarja Magdaleenat ja teist Maarjale ning läkitab neid jüngritele juurde: „Ärge kartke! Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse, seal nad saavad mind näha.“
Kuni Kristuse taevasse ülendamise pühani (40 päeva pärast ülestõusmispüha) meenutatakse Jeesuse ilmumisi oma lähedastele ja kohtumisi õpilastega. Ta julgustas neid ja kinnitas nende usku. Apostel Toomas võis ülestõusnud jüngritele ilmunud Õpetajat puudutada, tema käed said teda katsuda, mille järel hajus ka tema kahtlus ja kõikumalöönud usk ning ta hõiskas rõõmsalt: „Minu Issand ja minu Jumal!“

Kristus on surnuist üles tõusnud! Tõesti, Ta on surnuist üles tõusnud!
Soovigem ka meie üksteisele rõõmu ja rahu teadmises, et Kristus elab ja tema on igal päeval meie juures kuni ajastu lõpuni.

Piiskop Einar Soone

Scroll to Top