Jeesuse Kristuse ülestõusmispüha on ootamatu püha.

Luuka  24:1-12

Jeesuse Kristuse ülestõusmispüha on ootamatu püha. Kuigi müügimaailm meile pikalt teavitab rõõmsate tibude, hüplevate jänkude ja muu sobiliku atribuutika kaudu, et midagi on tulemas ning pilk kalendrisse näitab meile, et oodata on taas pikka nädalavahetust, saabuvad suurenädala sündmused meie ellu ootamatult. Sama ootamatu võib olla ka see, et märkame, et kogu pühade tsükkel ei ole üks rõõmu- ja lusti pidu vaid selles tsüklis on väga vastandlike ja vastukäivaid sündmuseid.

Me oleme praegu samas olukorras, kus naised, kui nad pärast Jeesuse surma ei osanud näha ega oodata enam midagi peale Jeesuse surma. Kristuse rist oli lõpetanud kõik. Armas õpetaja on vääritul viisil surnud.

Kui käime surnuaial, siis näeme eneste ümber puiseid või raudseid riste, kivist kalmukive ning hauakääpaid. Lugedes andmeid inimeste kohta või süüdates oma lähedaste mälestuseks küünla täitub meie süda sellistel hetkedel mälestustega, mis teevad meie südame kurvaks ja lootusetuks, sest meiegi näeme vaid hauda ja oleme tänulikud mälestustele.

Samasugune oli ülestõusmispüha hommik neile, kes olid oma armastatud õpetaja matnud ja neil ei olnud enam midagi enamat, kui Jeesuse haud, igatsus ja lein. Jeesus oli surnud ja maetud. Hauale minnes naised ei osanudki loota, et nende lein saab lohutatud, et lootusetus täitub uue lootusega. Nad olid vaid minemas Jeesust mälestama ja tema ihu võidma.

Jutustus tühjast hauast levis esimeste kristlaste keskel ja enne kui need lood mõnekümne aastapärast kirja pandi võisid nüansid muutuda. Keskne sõnum aga on neil kõigil ühine: Jeesus on surnuist ülestõusnud! Haud on tühi! Jumal on ta üles äratanud surnuist.

Surnuist ülestõusnud Issand, tühi haud, on ülestõusmispühade keskne sõnum. Meidki lohutab just see teadmine, et meie lähedaste hauad ja meie enestegi oma saab kord olema tühi, kui Jumal meidki äratab surnuist, uude ellu. Meile on antud Jeesuse ülestõusmise läbi see lootus. Ülestõusmissündmusega tuletatakse meile meelde, et ülestõusnud Kristus on varjatud moel ikka meie juures selles maailmas ja iga inimese elu juures. Ülestõusmis- pühad on vaid kord aastas, kuid Jeesus elab iga päev me juures.

Armsad! Soovin teiel kõikidele rõõmsaid ülestõusmispühi ja heade inglite hoidmist.

Õpetaja Jaak Aus

Scroll to Top