Issand, kui ma Sinu silmis armu leian, siis ära mine oma sulasest mööda! 1 Ms 18:

Uus aasta on alanud, sellega koos ärkab lootus taas justkui uuele, puhtale ja värskele algusele. Aastavahetus on nagu sümboolne verstapost, mil olnu jääb selja taha ning ees ootavad uued võimalused. Nii mõnigi annab lubadusi, mõtiskleb selle üle, mida plaanib uuel aastal oma elus teisiti teha, võtab vastu otsuseid, mille tulemusel ootab senise olukorra muutumist.

Ju tulebki oma elus aeg-ajalt nö korrektuuri teha ja aastavahetus on selleks ometi kõigiti sobiv aeg, kuid kuidas saaks nii, et me antud lubadused tõesti ka ellu viiksime, et need ei jääks vaid suusoojaks öeldud sõnadeks? Vahel võime tunda, et ei suuda antud lubadustest kinni pidada, iroonilisel kombel tundub, et just enesele tõotatut järgida võib olla eriti keeruline …

Jaanuarikuu juhtsalmi 1. Moosese raamatust võib lugeda kui palvet, et Jumal ikka meie juurde jääks, meile oma õnnistavat armu saadaks. Sellele eelneb ka tingimus, millest võiks järeldada, et me ei saa Jumala armulikku ligiolu liiga iseenesestmõistetavalt võtta või eeldada, et Ta meile ja meie tegemistele alati ja justkui automaatselt armulikult vaataks. Samas on selge ka see, et meie võimuses ei ole oma tegudega Jumala armu justkui välja teenida, saame vaid Teda kiita ja tänada kõige eest, mis meie elus on. 

Ju ongi kõige olulisem, mida ise teha saame, just usaldada Jumalat igal eluhetkel – nii rõõmsatel kui kurbadel, õnnelikel ja ka katsumusi täis päevadel. Kristlastena teame, et kui usaldame oma elu täielikult Jumala hoole alla, ei pea me end kunagi üksi tundma, vaid Ta on püsivalt meie kõrval. Matteuse evangeeliumi lõpus olevast Jeesuse antud misjonikäsust loeme: ”Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” 

Kinnitagu ja julgustagu need Jeesuse sõnad meid ka eeloleval aastal, aidaku Tema antud lubadus meil igas meie plaanis ja ettevõtmises Jumalale ustavaks jääda, et võiksime seeläbi alati Tema silmis armu leida. Püsigu meil meeles Teda alati ka kõige eest kiita ja tänada!

Õnnistatud ja armuküllast uut aastat!

Diakon Saima Sellak-Martinson

Scroll to Top