Hoia Issandat oma silme ees ja südames ning looda Tema peale

Sina annad mulle teada elu teeraja; rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Ps 16:11

Käes on uus aasta, Issanda Aasta 2013. Mida uus aeg enesega meie jaoks kaasa toob, kuhu viivad meid eluteerajad, millega tuleb uuel aastal silmitsi seista, milliseid valikuid teha, mis meile rõõmu ja mis kurbust valmistab – seda kõike näeb ja teab Tema, meie Isa taevas.

Psalmis 16 hüüab Taavet Issanda poole paludes Jumalalt kaitset ja pelgupaika Tema juures. Ta hoiab Issandat oma silme ees ja südames ning loodab Tema peale. Püha Jumal on Taavetile tugevaks kaljuks, millele toetuda ja kindlaks varjupaigaks elu tormistel aegadel. Taavet usub ja usaldab Jumalat, sest Issand on talle olnud abimeheks kitsikuseaegadel. Sellise imelise Hoidja, Kaitsja ja Varjaja pärast, kes ei jäta omasid, kes on tõotanud olla igal päeval oma laste juures ajastu otsani – Temas ilutseb Taaveti hing. Psalmist leiab julgustust ja rõõmu Issanda lähedusest ning usaldab eelseisvad hetked ja ajad oma Jumala hooleks.

Hea kaasteeline! Saagu alanud aastal Psalmis 16 kirja pandud Taaveti palve- ja tänusõnad Jumalale meiegi südameigatsuseks ja -palveks. Issand hoiab neid, kes Teda usaldavad. Issand annab Teda usaldavale südamele teada elu teeraja. Issanda juures on meie eluallikas ja Tema valguses me näeme valgust.

Kinkigu alanud aasta meile uusi võimalusi ja õnnistavaid hetki olla Issanda läheduses ning Tema palge ees, otsida Tema sõnadest elujuhatust ja leida armurikastest sakramentidest meie usule kinnitust ning julgustust.

Usku, lootust ja armastust Issanda Aastaks 2013 soovides,
 

AbiõpetajaKaisa Kirikal

Scroll to Top