Alanud on uus kirikuaasta

Alanud on uus kirikuaasta. Oleme Kristuse tulemise aja alguses. Küllap mõtlevad paljud juba täna eelseisvale pühadeajale ning teevad selleks vajalikke ettevalmistusi. Poed ja ärid on valmis kauplema, siin-seal kirikutes toimuvad advendi- ja jõulukontserdid.

Ajaloo vältel on advendiaeg olnud vaikseks endasse süüvimise, oma elu ja tegevuse üle järelemõtlemise ning Kristuse tulemise valmistumise ajaks. Advendinädalate jooksul valmistub kirik pühitsema Kristuse sündimise püha, mis tähistab Jumala Poja inimesekssaamist ja esimest tulekut inimeste keskele. Seeläbi elavneb ka Kristuse teise, aegade lõpul toimuva tuleku rõõmus ootus. Kristus läheneb kõigile oma vaiksel viisil. Ta tuleb lastele ja täiskasvanutele, keda algaval kirikuaastal ristitakse, ja õnnistab neid. Ta tuleb nende juurde, kes leeritõotust annavad, et neid eluteel juhtida. Ta tuleb abielupaaridele, kes pühakoja altari ees laulatatakse, et nende kooselu pühitseda. Ta tuleb iga pihilise ja armulaualise juurde, et öelda: sinu patud on sulle andeks antud. Ta tuleb kogudusele, kes igal pühapäeval ja kirikupühal koguneb Jumala sõna ja armulaua sakramendi juurde oma usku kinnitama. Ta tuleb leinajatele, et neid trööstida. Ta tuleb surijatele, et neid üle ajapiiri igavikku viia.

Kristus tuleb, et olla meile valguseks, mis paistab pimeduses. Ta tuleb, et võiksime õigesti tunnetada nii iseennast, maailma kui ka Jumalat. Ta tuleb, et anda meile igavene elu. Vaata, sinu kuningas tuleb sulle! Kas võtad ta vastu?

Rahulikku jõulukuud ja uut kirikuaastat!

Abiõpetaja Kaisa Kirikal

 

Scroll to Top