Kas sa oled mõelnud, mida tähendavad õnnistussõnad?

Neljandas Moosese raamatus ütleb Issand Moosesele: Räägi Aaroni ja ta poegadega ning ütle: Õnnistades Iisraeli lapsi, öelge neile nõnda: Issand õnnistagu sind ja hoidku sind! Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline! Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu! Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste peale ja mina õnnistan neid! (4 Moosese 6:22-27). 

Kas sa oled mõelnud, mida tähendavad õnnistussõnad? Sõnad, mida vaimuliku suu läbi Issand enne jumalateenistuse lõppu ütleb, aga teisalt, mida kasutame sageli ka ise, kui soovime üksteisele “õnnistatud pühapäeva” või kui kedagi õnnitledes ütleme “Rohket Jumala õnnistust sulle!”. 

Kui me kedagi õnnistamissõnadega õnnistame või õnnistust soovime, siis palume Jumala nime kolmekordselt õnnistatava peale ja usaldame ta nende sõnadega Jumala kätte. Jumal olgu sinuga kõiges, mis ajalikus elus võib sinuga juhtuda, ning hoidku ja kaitsku sind kõige eest, mis püüab sind kiusata või Issandast eemale eksitada. Jumal halastagu sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tunneb sind läbi ja läbi ning näeb ja teab kõik, mida sa mõtled, ütled ja teed. Ta teab ka, et sa vajad igal päeval Tema ligiolu, halastust ja armu. Jumala pale su üle toogu sulle rahu. Rahu Issandalt on ülevam kui kõik sinu mõistmine kokku ning hoiab su südame ja mõtted Kristuses Jeesuses. Issand andku su hinge rahu argipäeva tegemiste ja toimetamiste keskel, su suhetes, rõõmudes ja katsumustes. Õnnistamise juurde tehakse ka ristimärk, mis on meie sõnatu palve ja nähtav usutunnistus. Seega, ristimärgi tegemisega saab meie usk konkreetse vormi. Ja sellisena muutub meie palve Jumala õnnistuse palumisel ja teistele soovimisel reaalsemaks.

Julgustagu alanud kuu juhtsalm sind Issanda õnnistust avatud meele ja südamega vastu võtma. Aga see julgustagu sind ka teisi õnnistama. Kui Jumal annab ja jagab sulle rikkalikult, siis ei saa sinagi sellega kokku hoida. Sest õnnistus saab kasvada ja seda võib kogeda kõikjal, kus seda jagatakse.

Scroll to Top