Alanud kirikuaastal

Armsad Kaarli koguduse liikmed!

Kirjutan teile, head kaasteelised ning annan uue kirikuaasta alguses ülevaate olukorrast koguduses.

Üldiselt ei saa öelda, et midagi halvasti oleks. Pigem hästi. Oleme kohanenud pandeemia olukorraga, mil on ära jäänud osa tegevusi, aga samas on tulnud juurde ka uusi. 

Suurim muutus on toimunud meediatöös, nimelt saab koguduse Youtube´i kanalil iganädalaselt jälgida õpetuslikke ja ajalugu käsitletavaid videoid. Nii on huvilisteni jõudnud mitu uut sarjas: „Kaarli lood“, „Vestlusi Piiblist“ ja “Kirikupühadest ja mälestuspäevadest”. Lisaks on kanalil pühapäevaste missade ja leeritundide ülekanded.

Suurenenud on hingehoidlike vestluste arv ja suhtlemist inimestega on rohkem, kui enne pandeemiat. Meil on hea meel, et oleme inimeste jaoks olemas ja kogudus toimib.

Samas võib kindlalt öelda, et meid pea 2 aastat mõjutanud pandeemia on jätnud jälje koguduse ellu.

Murelikuks teeb see, et inimeste osalemine jumalateenistustel on vähenenud 50% – see tähendab eemaldumist kirikus jagatavatest andidest ning väiksem on ka kaasteeliste eest palvetavate inimeste hulk. Jumalateenistusel käimine on armastustegu Jumala ja kaasinimese vastu.

Kurvastavad on ka numbrid liikmeannetuste ja ametitalituste osas. Oktoobrikuu lõpu seisuga on annetajaliikmeid võrreldes 2020. aasta sama ajaga 142 vähem. Lapsi on ristitud 23, mis võrreldes 2019. aastaga on vähenenud 34 võrra. Drastiliselt langeb ka leerilaste arv. Kui 2020. aastal käis leeris 133 inimest, siis käesoleval aastal jääb see number alla 100.

Armsad! Palvetage oma kodukoguduse eest ja Kaarli Kooli eest. Et meil oleks ka keerulistel aegadel tarkust kogudust juhtida, et võimalikult paljud inimesed leiaksid usku, lootust ja armastust Kristuses.

Oleme väga tänulikud, kui saate teha ka liikmeannetuse, et kasvav inflatsioon ja liikmeannetajate vähesus ei sunniks kogudust tõmbama tagasi oma tegevuses. Oleme loonud kodulehel lihtsaid võimalusi annetuste tegemiseks ja püsikorralduste sõlmimiseks.

Olen tänulik kõigile, kes kogudust meeles peavad palvetes ja tegevust toetavad. 

Õnnistatud uut kirikuaastat meile kõikidele!

Jaak Aus

Koguduse õpetaja

Scroll to Top